Psychoterapia

Psychoterapia w Szamotułach

Dokucza Ci depresja? Masz stany lękowe? Nie potrafisz cieszyć się życiem lub masz podejrzenia zaburzenia osobowości? Prowadzę Gabinet Psychoterapii Cogito w Szamotułach, w którym pomagam osobom nieradzącymi sobie ze swoimi kłopotami. Kluczem bywa zrozumienie jego źródła oraz szereg zmian następujących w toku psychoterapii do czego potrzebny jest doświadczony specjalista. Dlatego, jeśli jest Ci potrzebny doświadczony psychoterapeuta to Szamotuły są miejscem, w którym znajduje się mój Gabinet Psychoterapii Cogito.

Psychoterapia jest metodą psychologiczną opartą na relacji. Służy poprawie zdrowia psychicznego np. może dotyczyć radzenia sobie z trudnymi emocjami, dokuczliwymi myślami, zachowaniami oraz rozwojowi relacji i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki

Można podzielić psychoterapię na dwie różniące się od siebie dziedziny pomocy psychologicznej – ścisłą psychoterapię i poradnictwo psychologiczne (pomoc psychospołeczną). Psychoterapia jest metodą w leczeniu m.in. zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.

Pomoc psychospołeczna jest to mniej sformalizowane działanie – tam, gdzie nie ma zdiagnozowanej choroby ani zaburzenia, ale pacjent potrzebuje czyjejś pomocy.

Moja praca obejmuje cykl spotkań które najczęściej odbywają się raz w tygodniu o stałej porze – sesja terapeutyczna trwa 50 minut. Proponowana terapia ma charakter krótkoterminowy tj. około 10 dni sesji z możliwością przedłużenia.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami podczas których osoba szukająca pomocy i psychoterapeuta decydują jaki charakter będzie miała terapia.

Bogusława Błachowicz
psychoterapeutka
boguslawa.blachowicz@terapiapsychiki.pl
tel. kom +48 608 597 132

O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.  Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w poradniach leczenia uzależnień, ośrodkach całodobowych, oddziale psychiatrycznym oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach. Przez lata byłam związana z Polskim Instytutem Psychologii i Zdrowia gdzie zdobyłam certyfikat PARPA – specjalista psychoterapii uzależnień.  Jestem członkiem Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam wiele dodatkowych szkoleń i certyfikowanych kursów z zakresu psychiatrii aby być jak najlepiej przygotowaną do pracy z pacjentem. W obecnym roku zakończyłam  4,5 letni atestowany kurs polskiego Instytutu Ericsonowskiego w Poznaniu.

W swojej codziennej pracy opieram się na terapii ericsonowskiej.

Bogusława Błachowicz
psychoterapeutka
boguslawa.blachowicz@terapiapsychiki.pl
tel. kom +48 608 597 132

Oferta

Moja oferta skierowana jest do wszystkich dorosłych przeżywających problemy psychiczne. Z uzależnionymi pracuję biorąc pod uwagę całość problemów leczonej osoby. Pomagam małżeństwom i parom w pokonaniu trudności życiowych i rozwiązaniu problemów. W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego oraz poddaję ją regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Doświadczony psychoterapeuta zaproponuje optymalną formę terapii oraz poprowadzi i wesprze w całościowym procesie zmiany.

Terapia indywidualna

Cogito Gabinet Psychoterapii - terapia indywidualna
Cogito Gabinet Psychoterapii – terapia indywidualna

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych. Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. Konsultacje psychologiczne – jedna sesja trwa 50 minut – polegają na zbieraniu informacji o pacjencie o jego przeszłości i teraźniejszości, ustalaniu kształtu i zasad terapii. W trakcie tych spotkań pacjent może także uzyskać informacje dotyczące różnych form pomocy terapeutycznej. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Terapia uzależnień

Cogito Gabinet Psychoterapii - terapia uzależnień
Cogito Gabinet Psychoterapii – terapia uzależnień

W procesie terapii uzależnień priorytetem jest dla mnie pomoc Klientowi w osiągnięciu wyznaczonego celu w możliwie jak najkrótszym czasie i z jak najlepszym skutkiem. Oferuję wsparcie na każdym etapie walki z nałogiem, wykazując przy tym pełne zrozumienie dla trudu i wysiłku, jaki wiąże się z tym procesem zachowując szacunek, empatię i zaangażowanie w stosunku do pacjenta . I co jest niezmiernie ważne, podczas każdej terapii buduję w Klientach wiarę w możliwość pokonania nałogu.

Terapia par

Cogito Gabinet Psychoterapii -terapia par
Cogito Gabinet Psychoterapii -terapia par

W oparciu o wieloletnie doświadczenie pomagam małżeństwom i parom w pokonaniu trudności życiowych i rozwiązywaniu problemów. Terapia małżeńska i par opiera się przede wszystkim na odbudowaniu dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony wzajemnej relacji.

W związku z pandemią COVID-19 istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji psychologicznych online.

Bogusława Błachowicz
psychoterapeutka
boguslawa.blachowicz@terapiapsychiki.pl
tel. kom +48 608 597 132

Cennik

Konsultacje i sesje terapeutyczne trwają od 45 do 60 minut. Konsultacje mają na celu zebranie informacji o problemach pacjenta i trwają od jednego do trzech spotkań. W ich trakcie ustala się wszystkie zasady – np. ilości sesji, obszarów pracy, zasad płatności i innych wynikających z różnych sytuacji życiowych.

Cennik

Konsultacja 45 min –  130 zł        60 min – 150 zł.

Psychoterapia indywidualna 45 min – 120 zł.   60min-150 zł

Terapia par 45 min – 130 zł          90 min – 220 zł

Bogusława Błachowicz
psychoterapeutka
boguslawa.blachowicz@terapiapsychiki.pl
tel. kom +48 608 597 132